VIDEO 11 (3. teden/ponedeljek)

Smo že čez polovico! Nekaj osnov imamo osvojenih, vedno več znanja bomo kombinirali za naše ustvarjanje. Tokrat sta na vrsti paleti Styles in Appearance in ukvarjamo se z izgledom in stilom − kot Fina gospa/Keeping up Appearances. 😉  Predlagam, da si jo oglej kot nagrado po tem, ko se prebiješ skozi ta video. (Ne bo pa nič narobe, če si njeno petje in smeh podariš že kar takoj. 😀)

Časovnica

00:21

O paletah Styles (stili) in Appearance (izgled), ki jih najdemo pod View > Studio. Lahko jih prikličemo tudi pod View > Studio > Reset studio

01:44

V paleti Styles najdemo vnaprej pripravljene stile, ki jih lahko neposredno apliciramo na elemente in objekte.

02:10

Apliciranje stila iz palte Styles na objekt

02:30

Stili v paleti Styles so poimenovani s primernim imenom

03:50

V paleti Styles lahko vidimo ikone stilov v mrežni razporeditvi ali kot seznam; v slednjem so imena stilov bolje razvidna.

04:33

Kategorije stilov v paleti; ustvarimo si lahko nove kategorije in jih poimenujemo.

05:40

Ustvarjanje novega stila; objektu določimo Stroke in Fill ter dodamo fx efekte po želji.

07:32

Ustvarjanje nove kategorije stilov na paleti Styles

08:27

Določanje proporcionalnosti debeline linije objekta s Scale with Object

08:35

Add Style from Selection na paleti Styles (zgornja desna ikona); med tem imamo izbran objekt, katerega stil želimo shraniti v novo kategorijo stilov, in seveda imamo izbrano tudi kategorijo, kamor želimo stil shraniti.

08:56

Stil v paleti preimenujemo s klikom desnega miškinega gumba.

09:14

Stil poimenujemo smiselno, da ga kasneje lažje najdemo.

09:40

Kadar poimenujemo atribute znotraj Affinity-ja, lahko brez skrbi uporabljamo šumnike in podobne znake. Pri poimenovanju datotek v raziskovalcu računalnika (ne glede na operacijski sistem) se je bolj bolj varno poslužiti ‘dovoljenih’ znakov in se šumnikom in posebnim znakom raje izogibamo.

10:45

Če objekt, iz katerega smo ustvarili in shranili stil, izbrišemo, stil ostane shranjen znotraj našega programa.

12:10

Appearance paleta nam omogoča urejanje več lastnosti izgleda in ne zgolj linije in polnila. Lahko ju urejamo posebej, saj se na tej paleti obnašata kot nekakšna Layer-ja.

13:35

S paleto Appearance lahko enemu objektu dodajamo več različnih linij in več različnih polnil, vsakemu od teh pa lahko dodajamo tudi različne efekte. Objekt mora za to akcijo vedno biti izbran.

14:50

Posamezne ‘Layer-je’ v Appearance paleti lahko tudi premikamo med seboj, jim spreminjamo vrstni red in tako vplivamo na izgled objekta.

15:28

V Appearance paleti lahko novo polnilo oz. novo linijo dodajamo s klikom na Add Stroke ali Add Fill v spodnjem delu palete.

15:50

Nova linija oz. polnilo sta po defoltu prazna in z normalnim učinkom na spodnjo linijo oz. polnilo, lahko pa vse te atribute spremenimo.

17:13

V paleti Appearance lahko liniji ali polnilu določimo učinek na spodnji layer z Blend Mode funkcijo.

19:42

Dodajanje novega polnila v Appearance paleti

22:54

Dodajanje novo ustvarjenega stila vektorski ikoni

23:35

Pretvarjanje risbe v vektorsko obliko (v času nastanka tega tečaja znotraj Affinity Designer-ja tega še ni mogoče narediti).

25:27

Dodajanje nov ustvarjenega stila sliki

26:00

Spletno orodje AUTOTRACER.ORG

27:20

Odpiranje spletno vektorizirane datoteke v Affinity Designer-ju

29:22

Popravljanje vektorske slike z orodjem Node Tool

30:09

Dodajanje stila vektorskemu objektu

30:26

Prilagajanje stila

30:44

Izklapljanje izgleda linije v Appearance paleti

35:20

Dodajanje fx učinkov in ustvarjanje novega stila