Starodavni simboli so se razvili še pred pisavo in imajo poleg slikovnega oz. vidnega tudi globlji pomen, saj nam omogočajo medsebojno komunikacijo na več nivojih. Delujejo bolj preko občutkov kot preko besed in na nek način ponazarjajo kognitivni razvoj človeka: ko se otrok rodi, svet doživlja in komunicira z njim neverbalno, preko telesa, občutkov, preko vidnega polja. Zato imajo simboli že od pradavnine za človeka globlji pomen, saj domujejo v zasnovi naše podzavesti.

Arhetipski pomen

Carl Jung je te simbole imenoval arhetipi kot arhaične podobe ali univerzalne miselne oblike, ki vplivajo na občutke in delovanje posameznika. Domneval in potrdil je, da te slike, vzorci in arhetipi idej izhajajo iz univerzalnega ali kolektivnega nezavednega. Po Jungu je kolektivno nezavedno podedovana psiha, ki jo je poimenoval ‘rezervoar izkušenj’ in je skupna vsem ljudem. 

Geometrijski pomen

Starodavni simboli se skozi zgodovino razvoja človeka pojavljajo prav v vseh kulturah po svetu. Nam bolj poznani so med drugimi egipčanski, keltski, grški, pa tudi severnoameriški, arabski in  simboli bližnjega ter daljnjega vzhoda.

Simboli so večinoma v osnovi nastajali iz geometrijskih vzorcev, ali iz povzemanja naravnih oblik. V današnjem času se pogosto srečujemo s pojmom sveta (prvinska) geometrija, ki jo najdemo tudi v zasnovi naravnega sveta (kristali, fraktali …) in so jo poznala že starodavna ljudstva.

Vpliv geometrije

Oblike svete (prvinske) geometrije imajo zanimiv vpliv na človeka − ob opazovanju takih struktur človek ne ostane ravnodušen; nanj delujejo hipnotično, ga pomirjajo, mu sporočajo. So kot povezovalni medij med zunanjim in notranjim svetom človeka, saj njihova simbolika človeka prizemljuje (orientacija v prostoru, gravitacija), povezuje skupnost (krog okoli tabornega ognja; prvotna okrogla bivališča), pomirja (ustvarjanje meja v obliki hiš, varnost), navdihuje (piramide, kelihi) in še kaj.

Sončni križ

Simbol sonca, moči in zemlje

Sončni križ je zelo star simbol, ki sega v čas pred bronasto dobo. (Grobne urne, Southworth Hall Barrow, Croft, Cheshire, Anglija; pribl. 1.440 p.n.š.) Sestavljata ga krog in znotraj njega križ. Sprva je predstavljal kolo življenja in moč združevanja, pa tudi ogenj (kurjenje ognja s pomočjo vrtenja palice). Kasneje je krog predstavljal sonce, notranjost pa križ kot četvernost sveta (strani neba, osnovni elementi: zrak, voda, zemlja in ogenj). Je simbol moči, ki so ga povzemali stari kralji (najdemo ga v kronah), saj je sonce veljalo za simbol najvišje moči.

Ta simbol najdemo po vsem svetu. Pojavlja se na jamskih stenskih slikarijah, zabeležili so ga tudi v nekaterih prvih pisnih dokumentih. Pomen simbola se je skozi leta  spreminjal (od moči, ognja, pa do zemlje in duhovne povezave z nebom). Alkimisti so ga uporabljali kot simbol za bakrove zlitine, saj je baker prihajal iz zemlje; za kristjane je predstavljal moč Boga ter zbore svetnikov in angelov.

Od leve: astronomski simbol za Zemljo, prekinjeni sončni križ oz. svastika, ameriško staroselsko ‘medicinsko kolo’ ali ‘kolo življenja’, klinopisni mezopotamski simbol imenovan ‘ašur’, mezopotamski glavni bog.

Starodavna simbolika

Sončno kolo, ki so ga uporabljali stari Kelti, je predstavljalo simbol sonca in ognja. Najdemo ga v nordijskih cerkvah, kjer je bil prvotno uporabljen kot simbol za glavnega nordijskega boga Odina, ki je bil oče vsem drugim nordijskim bogovom. Germanska poganska ljudstva so ga upodabljala kot leseno kolo, ki je predstavljalo bojni voz in s tem hitrost, okretnost, moč. Imenovali so ga Woden, iz te besede pa izhaja poimenovanje srede (wednesday), ki je časovno najbolj oddaljena od nedelje (SUNday − sončni dan) in tako sončevo nasprotje. Tako v severni kot južni Ameriki je različica sončnega križa eden glavnih simbolov staroselcev in predstavlja kolo življenja (t.i. medicine wheel). Na Japonskem je bil sončni krog simbol Šimatzu klana iz 12. stoletja, tibetanski menihi pa so ta simbol pripeljali na visok nivo umetnosti in duhovnosti z izdelovanjem umetelnih barvitih peščenih mandal, ki so polne simbolike. Eden, za nas Slovence, lepših simbolov najdemo v najstarejšem kolesu na svetu.

Od leve: nordijski sončni križ na nagrobniku, nakit (Zurich, 2. pol. 2. tisočletja pr.n.š.), krona (angleško kraljestvo), najstarejše okolo na svetu (Slovenija), tibetanska peščena mandala.

Sončni križ danes

Danes ga lahko najdemo v logotipih ali kot simbol za varno zavetje popotnikov, tudi religioznost. Predstavlja atribute, kot so celovitost, zaokroženost, kompaktnost, trdnost, moč, stabilnost. Uporabljajo ga tudi meteorologi za signalizacijo slabe vidljivosti, astronomsko pa predstavlja planet Zemljo.

Simbol ima tudi negativno konotacijo, saj je eden najpopularnješih simbolov nadvlade bele rase in neonacizma, svoje korenine pa ima v germanskem poganstvu, pa tudi v svastiki, ki so si jo nacisti sposodili iz indijske kulture.

Od leve: logotip podjetja Bayer temelji na sončnem krogu, prav tako pa stara in nova različica logotipa BMW. V sebi simbolično tak logotip povzema atribute, kot so celovitost, zaokroženost, kompaktnost, trdnost, moč, stabilnost.

Arhetipi so zasnova naše duše. To so prvinske podobe ali vzorci, s katerimi pridemo na svet. Prvi, ki je razvil koncept arhetipov, je bil veliki grški filozof Platon, v novejši zgodovini pa je bil začetnik njihovega proučevanja Carl Gustav Jung in po njegovi zaslugi so se močneje zasidrali ne le v našo podzavest, ampak tudi zavedanje.

Viri slik