Splošni pogoji, varstvo zasebnosti, pravno obvestilo

skrajšani naslov: Splošni pogoji

PODATKI PODJETJA:

 • Ime: Lepota oblike, oblikovanje, Lidija Verčkovnik, u.d.i.a., s.p.
 • Skrajšano ime: Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p.
 • Naslov: Glavni trg 12, 2380 Slovenj Gradec
 • Telefon: 041 797 595
 • E-pošta: lepotaoblike(et)gmail.com
 • Davčna številka: 53831934, podjetje ni zavezanec za DDV.
 • Matična številka: 3060942000
 • Šifra dejavnosti: 74.100
 • Transakcijski račun:
  • Banka Intesa Sanpaolo, TRR: SI56 1010 0005 8724 862, BIC koda: BAKOSI2X in 
  • Banka N26 TRR: DE73 1001 1001 2624 3175 92, BIC koda: NTSBDEB1XXX (plačilo v tujino)

SPLOŠNE DOLOČBE

 • lepotaoblike.si je spletno mesto (v nadaljevanju: spletno mesto), ki jo upravlja Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p., Glavni trg 12, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: podjetje), ponudnik storitev: (a) grafičnega oblikovanja, založništva, fotografiranja, ilustracije, videoprodukcije, celostne zasnove prostorov, (b) svetovanja, izobraževanja in delavnic na fizičnih lokacijah v in izven podjetja ter preko spleta in (c) e-poslovanja, ki zajema: prodajo tiskanih izdelkov preko spleta in spletnih tečajev (v nadaljevanju: ponudnik).
 • Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletnega mesta lepotaoblike.si, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.
 • Spletno mesto lepotaoblike.si podjetja Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p. je sestavljeno iz različnih strani, ki jih upravlja in so v lasti podjetja. Mednje sodijo tudi vse poddomene ali naddomene.
 • Vse pravice so pridržane, razen če posamezne strani spletnega mesta določajo drugače. Kopiranje kateregakoli dela spletne strani lepotaoblike.si brez predhodnega soglasja ponudnika ni dovoljeno.
 • Vaša uporaba spletnega mesta, vključno z odzivom na brezplačne ali plačljive ponudbe na kateri koli spletni strani spletnega mesta, pomeni sprejemanje teh Splošnih pogojev poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji).
 • Podjetje si pridržuje pravico, da občasno brez posebnega predhodnega opozorila spremeni splošne pogoje.

  SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

  I. Grafično oblikovanje

  Podjetje Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p. izvaja storitve na področju grafičnega oblikovanja, založništva, fotografiranja, ilustracije, videoprodukcije, celostne zasnove prostorov. Spodaj našteti pogoji veljajo za vsa naročila teh storitev, vključno za naročila preko spletne strani, zanje pa se cene oblikujejo preko ponudbe, kadar cena ni vnaprej določena.

  • Cene grafičnega oblikovanja, podane na ponudbi, veljajo ob pogoju, da so vsi vhodni naročnikovi materiali predhodno lektorirani in je urejeno njihovo avtorstvo s strani naročnika. Cene se lahko spremenijo ob drugačnem obsegu dela in glede na drugačno zahtevnost oblikovanja.
  • Ponudnik se zavezuje svojo storitev izvesti strokovno in v skladu z oblikovnimi in likovnimi načeli s sledenjem najnovejšim smernicam oblikovalske stroke v dogovorjenem časovnem roku.
  • Moralne avtorske pravice oblikovanja publikacije pripadajo avtorici oblikovanja.
  • Naročnik zagotavlja urejen status vseh materialov, ki jih v oblikovanje dostavi ponudniku oz. avtorici oblikovanja Lidiji Verčkovnik. Lidija Verčkovnik ne odgovarjam za morebitno kršenje avtorskih pravic materialov s strani naročnika.
  • Če ni drugače dogovorjeno, ostane odprta datoteka oblikovane publikacije (Adobe in Affinity programi) v lasti oblikovalke oz. podjetja in je ni možno prenesti na naročnika, saj je vezana na avtoričino licenco Adobe in Affinity programov in ostalih licenc, kot so pisave (fonti).
  • Pred tiskom datotek naročnik s podpisom poskusnega odtisa ali preko e-pošte potrdi pravilnost oblikovanih materialov in s tem prevzame odgovornost za pravilnost oblikovanih materialov in za urejenost avtorskih pravic vhodnih materialov. Reklamacije dela po potrditvi pravilnosti oblikovanih materialov niso več mogoče.
  • Plačilo se izvede po predhodnem dogovoru ponudnika in naročnika pred, ob ali po opravljeni storitvi.

  Pomembno! Kaj lahko zviša ceno storitve ali vpliva na kvaliteto priprave za tisk?

  • naknadno lektoriranje besedil, ki povzroči dodatno oblikovanje,
  • vsak dodatni element v oblikovanju (fotografije, besedilo, tabele ipd.),
  • nakup novih licenčnih pisav ali fotografij,
  • oblikovanje in/ali vektoriziranje dodatnih elementov (logotipi, znaki),
  • oblikovanje dodatne jezikovne različice,
  • nepredvidene korekture,
  • neprimerna resolucija ali format fotografij,
  • neprimerna oblika logotipov.

  Dodatno delo se obračuna po ceniku delovne ure, ki znaša 40,00 €.

  II. Izobraževanja, delavnice in spletni tečaji

  Podjetje Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p. izvaja izobraževanja v obliki predavanj:

  • v živo na različnih lokacijh po Sloveniji, ki so lahko plačljivi ali brezplačni,
  • preko spleta v živo ali v posnetku v obliki webinarjev (spletnih video seminarjev) in videokonferenc, ki so lahko plačljivi ali brezplačni in
  • na spletni strani lepotaoblike.si z objavljenimi digitalnimi tečaji, ki so lahko plačljivi ali brezplačni.

  Zaradi narave priprave in izvedbe izobraževanj in spletnih tečajev ter tečajev v živo plačila zanje niso vračljiva. V primeru višje sile ali podobnih dogodkov je plačilo mogoče izkoristiti v drugem časovnem terminu ali za drug podoben tečaj do vrednosti vplačanega zneska. Plačilo za tečaje in delavnice se izvede pred izvedbo tečajev in/ali delavnic, in sicer kakor je bilo dogovorjeno v ponudbi.

  Pomembno! Z nakupom dostopa do on-line tečaja ali individualnega tečaja pridobi pravico za ogled tečaja samo naročnik, ki je tečaj plačal ter njegov en najožji sorodnik v skupnem gospodinjstvu. Ta pravica ni prenosljiva na druge osebe izven skupnega gospodinjstva. Ta pravica ni prenosljiva niti na druge osebe v istem podjetju. Ponudnik bo v primeru kršenja te pravice nemudoma ukinil dostop do tečaja, saj gre v tem primeru za grobo kršenje pogodbe.

  Trajanje dostopa do tečajev, delavnic in predavanj:

  • Vnaprej posneti tečaji so za plačnika/naročnika tečaja dostopni tako dolgo, dokler bo obstajalo podjetje Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p.
  • Individualni tečaji, izvedeni v živo ali na daljavo, in se snemajo, so dostopni za plačnika/naročnika 24 mesecev od izvedbe tečaja, kadar ni drugače dogovorjeno.
  • Ponudnik si pridržuje pravico, da vnaprej posnete tečaje, dopolnjuje in/ali spreminja v skladu z razvojem področja, ki ga tečaj obravnava, z namenom izboljšanja tečaja ali uporabniške izkušnje.
  • Ponudnik si pridržuje pravico do ukinitve vnaprej posnetega tečaja, kadar le-ta ni več aktualen ali več ne sledi stroki. O ukinitvi tečaja bo ponudnik naročnika/kupca tečaja obvestil po e-pošti 14 dni pred ukinitvijo tečaja. V primeru ukinitve tečaja naročnik/plačnik ni upravičen do drugega tečaja. Ponudnik bo omogočil dostop do posnetkov takega tečaja na izrecno željo naročnika.

  Individualni tečaji

  • Za termine izvedbe individualnega tečaja se dogovorimo sproti oz. vnaprej, termine je mogoče prestaviti v razumnem roku (do 72 ur pred pričetkom termina). 
  • Vse šolske ure se posnamejo (v kolikor tehnika ne zataji) in po koncu tečaja naročnik prejme dostop do posnetkov. Posnetki so avtorsko delo in so v lasti avtorice; posnetkov ni dovoljeno deliti, kopirati ali kako drugače zajemati, snemati ali posredovati tretjim osebam. Spoštujmo avtorsko delo.
  • Kupnino za tečaj v višni 35 € za eno šolsko uro je potrebno poravnati 3 delovne dni pred pričetkom tečaja, s čimer naročnik potrdi in rezervira dogovorjeni termin. V primeru višje sile se odpovedan termin dogovori na novo. Plačana kupnina za že izvedene ure tečaja ni vračljiva. Vnaprej plačana kupnina prav tako ni vračljiva, je pa prenosljiva na drugo osebo. Vplačano kupnino je potrebno izkoristiti v roku 6 mesecev od nakupa.
  • Pri zakupu več ur individualnih spletnih tečajev naenkrat je naročnik upravičen do popusta, in sicer:
   • 5−9 zakupljenih ur: 5 % popusta,
   • 10−14 zakupljenih: 8 % popusta,
   • nad 15 zakupljenih ur: 12 % popusta.
  • Podatki za plačilo: TRR: DE73 1001 1001 2624 3175 92, BIC koda: NTSBDEB1XXX, banka N26, ki je v Nemčiji, zato je v spletni banki potrebno izvesti plačilo v tujino, referenco lahko pustiš prazno. (V primeru težav s tem načinom plačila, je možno plačilo na račun TRR SI56 1010 0005 8724 862, BIC koda: BAKOSI2X, banka Intesa Sanpaolo.) Namen: Individualni tečaj. Podatki prejemnika: Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p., Glavni trg 12, 2380 Slovenj Gradec.
  • Naročnik prejme račun po plačilu kupnine.
  • Tečaj se ob dogovorjenem terminu izvaja bodisi na Glavnem trgu 12 v Slovenj Gradcu, bodisi preko spleta.

  DRUGE DOLOČBE

  Odveza odgovornosti

  • Podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z uporabniško izkušnjo na spletnem mestu lepotaoblike.si.
  • Nasveti, podani na tem spletnem mestu, v proizvodih, plačljivih ali brezplačnih, ali v okviru individualnega ali skupinskega svetovanja, niso nadomestilo za osebne, zdravstvene, finančne ali pravne nasvete. Za te primere se posvetujte z ustreznim strokovnjakom, ki vam bo dal nasvet, primeren za vaš položaj.
  • V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, so vse informacije, programska oprema, proizvodi, storitve in povezana grafika na spletnem mestu na voljo “takšne, kot so” brez kakršnega koli jamstva, z izjemo jamstev, izrecno navedenih na spletnem mestu.
  • V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje ni odgovorno za neposredno, posredno in nenamerno škodo zaradi onemogočene uporabe podatkov s spletnega mesta.
  • Podjetje v nobenem primeru ni odgovorno za pomanjkanje rezultatov s strani uporabnikov spletnega mesta in strank, ko gre za posredovanje izobraževanj na spletnem mestu ali preko delavnic v živo, saj ste za implementacijo podanega odgovorni sami.

  Pritožbe in spori

  • Ti splošni pogoji so podvrženi zakonodaji Republike Slovenije. Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.
  • Če je kateri koli del teh splošnih pogojev določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se smatra, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

  Sprejetje splošnih pogojev

  Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi s splošnimi pogoji, pišite na elektronski naslov lepotaoblike(et)gmail.com. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času. Če tudi potem ne boste zadovoljni s splošnimi pogoji poslovanja, vas prosimo, da prenehate uporabljati spletno mesto lepotaoblike.si.

  IZJAVA O VARSTVU ZASEBNOSTI

  (Prvi zapis: 24. april 2018, datumi posodobitev: 20. april 2020, 18. september 2020, 8. februar 2021)

  Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p., Glavni trg 12, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: podjetje) ščiti vašo zasebnost in vaše osebne podatke pred nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem, in jih obravnava kot zaupne. Z njimi ravna pošteno in zakonito, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov).

  V kolikor bi želeli prenehati prejemati kakršna koli sporočila podjetja in torej izbrisati svoje podatke iz baze/mejling liste podjetja, lahko to storite s klikom na povezavo »ODJAVA« koncu katerega koli sporočila podjetja, lahko pa tudi pišete na elektronski naslov lepotaoblike(et)gmail.com in zahtevate odjavo.

  1. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

  Upravljavec osebnih podatkov, ki jih podjetje zbira, obdeluje in hrani, je Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p., Glavni trg 12, 2380 Slovenj Gradec. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v podjetju je Lidija Verčkovnik.

  2. Nameni, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov

  Podjetje zbira, obdeluje in hrani osebne podatke na podlagi:

  • pogodbe,
  • privolitve oziroma soglasja,
  • zakona in/ali upravičenega interesa, da lahko izvrši pogodbene obveznosti (poslovna komunikacija, ki se nanaša na strankin nakup ali prijavo na prejemanje izobraževalnih ter promocijskih vsebin), vključno z obveščanjem, neposrednim trženjem in oglaševanjem, segmentiranjem za po meri ukrojene koristne vsebine na spletnem mestu, prek mejla in v oglasih na družabnem spletu, ter izvajanjem aktivnostih v računovodske namene.
  • Nihče na mejling listo oziroma v bazo podjetja ni dodan brez njegove izrecne pisne privolitve, prostovoljne prijave prek spletnega obrazca ali na pogodbeni podlagi.

  3. Osebni podatki, ki so predmet varstva zasebnosti

  Za potrebe poslovanja podjetje zbira osebne podatke, kot so:

  • e-naslov,
  • ime in priimek (kadar je ime in priimek mogoče razbrati iz e-naslova),
  • domači ali službeni naslov,
  • telefonska številka, in podatke o podjetju (zlasti za izdajanje predračunov in računov in poslovno komunikacijo), zaradi deljenja za uporabnika koristnih brezplačnih informacij, opravljenih transakcij ali obveščanja o(b) kaki drugi priložnosti.

  Podjetje ne zbira podatkov od oseb, mlajših od 18 let, če mu je znano, da so mladoletne, in sicer dokler posredovanja podatkov ne odobri njihov zakoniti zastopnik. Ta lahko kadar koli zahteva vpogled v podatke, ki jih je mladoletnik posredoval podjetju, in zahteva, da se odstranijo iz baze podjetja.

  4. Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

  Podjetje zagotavlja uresničevanje pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja, največ pa v enem mesecu od prejema zahtevka na e-naslov lepotaoblike(et)gmail.com.

  Te pravice so:
  • Pravica do dostopa do podatkov (na posameznikovo zahtevo podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov v obdelavi oziroma hrambi)
  • Pravica do popravka (netočnih podatkov ter dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov)
  • Pravica do izbrisa (t. i. pravica do pozabe)
  • Pravica do omejitve obdelave
  • Pravica do prenosljivosti podatkov (za posredovanje drugemu upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki)
  • Pravica do ugovora (na primer obdelavi podatkov za namene trženja in profiliranja; če trženje temelji na dani privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede z njenim preklicem).
  • Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov (pri podjetju, pri Informacijskem pooblaščencu)

  5. Rok hrambe

  • Vsi podatki, povezani z obračuni in plačili, vključno s kontaktnimi podatki in računi, se hranijo še 10 let od nastanka ali popolnega plačila storitev.
  • Če se podatki obdelujejo in hranijo na podlagi privolitve oziroma soglasja, se hranijo do preklica le-te(ga).
  • V primeru pogodbene podlage se hranijo do izteka pogodbe.

  6. Varstvo zasebnosti in razkritje podatkov

  Podjetje vaše osebne podatke brez opozorila razkrije le, če to zahteva zakonodaja ali v dobronamernem prepričanju, da je to potrebno za: (a) delovanje v skladu z zakonodajo ali pravnimi postopki; (b) ščitenje in varovanje pravic ali lastnine spletnega mesta in podjetja, ter za (c) delovanje v nujnih okoliščinah za varovanje osebne varnosti uporabnikov spletnega mesta ali javnosti. Podjetje v nobenem primeru ne posreduje podatkov drugim pravnim osebam.

  7. Veljavnost izjave o varstvu zasebnosti, vprašanja in reševanje sporov

  • Izjava o varstvu zasebnosti začne veljati 24. maja 2018.
  • Podjetje lahko občasno posodobi to izjavo o varstvu zasebnosti, zato vas poziva, da jo redno pregledujete in ste tako vselej na tekočem, kako so zaščiteni vaši podatki. Datum zadnje posodobitve je naveden tik pod naslovom »Izjava o varstvu zasebnosti«.
  • Če imate kakršno koli vprašanje glede varstva zasebnosti in varovanja zaupnosti vaših podatkov, pišite na elektronski naslov lepotaoblike(et)gmail.com. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.
  • Če tudi potem ne boste zadovoljni s to izjavo in režimom varstva zasebnosti, vas bomo prosili, da prenehate uporabljati spletno mesto, kajti zadnje, kar bi si želeli, je, da bi bili pri nas zaradi česar koli nezadovoljni.
  • Izjava o varstvu zasebnosti je podvržena zakonodaji Republike Slovenije.
  • Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.
  • Če je kateri koli del te izjave o varstvu zasebnosti določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se šteje, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek izjave o varstvu zasebnosti pa ostane v veljavi.

  UPORABA SPLETNEGA MESTA IN PIŠKOTKI

  • Na spletnem mestu so lahko povezave do drugih spletnih mest in strani (v nadaljevanju: povezana spletna mesta). Povezanih spletnih mest podjetje ne nadzoruje, prav tako pa ne odgovarja za vsebino povezanih spletnih mest, vključno z vsemi povezavami na njih, ali za spremembe ali posodobitve na njih. Podjetje Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p. v nobenem primeru ni odgovorno za morebitno nedostopnost do spletnih vsebin, ki bi bila posledica nedostopnosti do ponudnikov povezanih spletnih mest. Če naročnik naleti na takšno težavo, naj obvesti podjetje in potrudili se bomo, da v najkrajšem času omogočimo dostop do vsebin, kolikor je to v naši moči. Tudi če je določena storitev ali proizvod, ki je predstavljen na drugem spletnem mestu, ki ni spletno mesto v lasti podjetja, na spletnem mestu priporočen/-a kot kakovosten/-na, se to šteje izključno za mnenje in ne more biti razlog za kakršno koli odgovornost podjetja.
  • Pogoj za uporabo spletnega mesta je vaša zaveza, da ga ne boste uporabljali v namene, ki so v teh splošnih pogojih navedeni kot protizakoniti ali prepovedani. Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na načine, s katerimi bi ga lahko kakor koli oškodovali ali poškodovali, poleg tega pa ni dovoljeno posegati v uporabo in obiskovanje drugih uporabnikov tega spletnega mesta. Prav tako ni dovoljeno pridobivanje ali poskus pridobivanja materialov ali podatkov na kakršen koli način, ki ni izrecno dovoljen ali na voljo na spletnem mestu.
  • Pošiljanje nezahtevanih promocijskih sporočil na elektronske naslove, objavljene na spletnem mestu, ni dovoljeno.
  • Podjetje si pridržuje pravico, da iz baze (mejling liste) podjetja brez predhodnega opozorila odstrani uporabnike, ki grobo kršijo te splošne pogoje.
  • Prav tako si podjetje pridržuje pravico, da kadarkoli razkrije osebne podatke uporabnikov, če to zahteva veljavna zakonodaja, predpisi, pravni postopek ali pristojni organi, oziroma da ureja, zavrne objavo ali odstrani poljubne informacije ali materiale, delno ali v celoti, po svoji lastni presoji.
  • Spletno mesto uporablja nujne piškotke za svoje delovanje in za uporabnikovo boljšo izkušnjo.
  • Na spletnem mestu so povezave ali integracije do drugih ponudnikov, ali pa se takšne povezave po dogovoru med ponudnikom in naročnikom vzpostavijo z uporabo spletnih strani za komuniciranje, kot so videokonference in niso neposredno vezane na spletno mesto. Te spletne strani (povezana spletna mesta) lahko uporabljajo piškotke in zbirajo osebne podatke uporabnikov spletnega mesta lepotaoblike.si in/ali pogodbenih partnerjev podjetja Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p. Ti ponudniki so (klik na ime ponudnika vas popelje na stran s politiko piškotkov ponudnika):

  (Nekatera od naštetih podjetij imajo svoje pogoje zapisane v angleškem jeziku.)

  Podjetje Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p. prodaja fizične izdelke, kot so: voščilnice, pobarvanke, slikanice, knjige, bloki in podobni tiskani izdelki, printi, plakati, uokvirjene grafike, modni in drugi unikatni ali maloserijski izdelki.

  Splošni pogoji poslovanja za spletne nakupe na strani lepotaoblike.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in s priporočili GZS  za e-poslovanje ter določajo:

  1. Nakupovanje
  2. Načine dostave
  3. Čas dostave
  4. Plačilne pogoje
  5. Cene
  6. Prednaročila
  7. Vračilo blaga
  8. Reklamacije
  9. Varovanje osebnih podatkov
  10. Druga določila

  Kupec potrjuje, da je seznanjen in se strinja s prodajnimi pogoji. Naročilo kupca ima značaj pogodbe in zavezuje ponudnika in kupca.

  1. Nakupovanje

  Spletna stran lepotaoblike.si obiskovalcem ponuja svoje oblikovalske izdelke. Naročilo zavezuje ponudnika in kupca ter ima značaj pogodbe. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Po oddaji spletnega ali telefonskega naročila boste po elektronski pošti prejeli potrditev naročila z vsemi potrebnimi podatki o naročilu in predvidenem roku dostave. Pogodba o nakupu naročenih artiklov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena. Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračila blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.

  2. Načini dostave in poštnina

  Za dostavo naročil uporabljamo Pošto Slovenije. Naročene izdelke dostavimo na naslov, ki ste ga navedli kot naslov za dostavo. V primeru, da v času dostave pošiljke ne morete prevzeti, jo lahko kasneje, v roku 15 dni, prevzamete na najbližji Pošti Slovenije. Naročeno blago je možno prevzeti tudi osebno na sedežu ponudnika v času uradnih ur ali izven uradnih ur po vnaprejšnjem dogovoru. Poštnino za dostavo naročenega blaga plača kupec po veljavnem ceniku Pošte Slovenije ali druge paketne pošte, ki izvaja dostavo blaga na dom.

  3. Čas dostave

  Za izdelke na zalogi je dobava blaga 2-4 delovnih dni, v ostalih primerih pa do 10 dni. Za izdelke, ki jih ni na zalogi, je dobavni rok do 10 dni po prejetem naročilu. V primeru daljšega dobavnega roka vas bomo o dobavnem roku obvestili po elektronski pošti ali po telefonu.

  4. Načini plačila

  Podjetje omogoča naslednje načine plačila:

  • plačilo preko Banke Intesa Sanpaolo, TRR: SI56 1010 0005 8724 862, BIC koda: BAKOSI2X ali preko Banke N26 TRR: DE73 1001 1001 2624 3175 92 BIC koda: NTSBDEB1XXX (plačilo v tujino),
  • plačilo z gotovino v salonu Lepota oblike, Glavni trg 12, 2380 Slovenj Gradec,
  • plačilo z gotovino izven lokacije salona Lepota oblike, Glavni trg 12, 2380 Slovenj Gradec,
  • plačilo s PayPal plačilno spletno platformo.

  5. Cene storitev in izdelkov

  • Cene izdelkov in poštnine so izražene v evrih (EUR). DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.
  • Cene za storitve podjetja se, kadar ni drugače navedeno, podajo v obliki ponudbe za posamezno naročilo in niso predmet pogajanja.
  • Cene za izdelke so navedene ob opisu fizičnega ali digitalnega izdelka.
  • Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila po vnaprej določenih pogojih. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

  6. Predanročila

  Za nekatere izdelke ponudnik omogoča prednaročilo. O prednaročilih bodo informacije na voljo v spletni trgovini ali na drug način.

  7. Vračilo blaga

  Kupec ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v 30 dneh po sporočilu o odstopu. Če je potrošnik odstopil od pogodbe, mu mora podjetje vrniti vsa opravljena plačila. Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. 

  POMEMBNO: Za izdelke, izdelane po naročilu, odstop od pogodbe zaradi narave dela in izvedbe ni mogoč. Odstop od pogodbe prav tako ni mogoč za vse digitalne izdelke, on-line tečaje, individualne tečaje ali tečaje v živo. Več o pogojih uporabe teh digitalnih izdelkov najdete pod zavihkom Uporaba spletnega mesta in piškotki.

  8. Reklamacije in garancija 

  Garancija

  Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

  Uveljavljanje stvarne napake

  37. člen

  (1) Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne in pravne napake svoje izpolnitve.

  (2) Napaka je stvarna:

  1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

  2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

  3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

  4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

  (3) Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

  (4) Za odgovornost za stvarne in pravne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

  37.a člen

  (1) Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

  (2) Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

  (3) Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

  37.b člen

  (1) Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

  (2) Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.

  (3) Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

  37.c člen

  (1) Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

  – odpravi napako na blagu ali

  – vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

  – blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

  – vrne plačani znesek.

  (2) V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

  (3) Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

  Obrazec za odstop od pogodbe/vračilo blaga

  9. Varovanje osebnih podatkov

  • Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.
  • Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.
  • Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.
  • Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

  10. Druga določila

  Mnenja uporabnikov

  Mnenja oziroma komentarji uporabnikov, kadar so le-ti omogočeni, ter recenzije izdelkov in storitev, ki jih kupci napišejo, so del spletne strani in so namenjene skupnosti uporabnikov. Kadar jih ponudnik omogoča, mnenje napiše katerikoli kupec, pred dokončno objavo pa jih ponudnik pregleda. Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe in ponudniku dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Ponudnik ima pravico vsebino uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu ponudnika, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na ponudnika.

  Odveza odgovornosti
  • Podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z uporabniško izkušnjo na spletnem mestu lepotaoblike.si.
  • Nasveti, podani na tem spletnem mestu, v proizvodih, plačljivih ali brezplačnih, ali v okviru individualnega ali skupinskega svetovanja, niso nadomestilo za osebne, zdravstvene, finančne ali pravne nasvete. Za te primere se posvetujte z ustreznim strokovnjakom, ki vam bo dal nasvet, primeren za vaš položaj.
  • V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, so vse informacije, programska oprema, proizvodi, storitve in povezana grafika na spletnem mestu na voljo “takšne, kot so” brez kakršnega koli jamstva, z izjemo jamstev, izrecno navedenih na spletnem mestu.
  • V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje ni odgovorno za neposredno, posredno in nenamerno škodo zaradi onemogočene uporabe podatkov s spletnega mesta.
  • Podjetje v nobenem primeru ni odgovorno za pomanjkanje rezultatov s strani uporabnikov spletnega mesta in strank, ko gre za posredovanje izobraževanj na spletnem mestu ali preko delavnic v živo, saj ste za implementacijo podanega odgovorni sami.
  Pritožbe in spori
  • Ti splošni pogoji so podvrženi zakonodaji Republike Slovenije. Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.
  • Če je kateri koli del teh splošnih pogojev določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se smatra, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.
  Izvensodno reševanje potrošniških sporov
  • Skladno z zakonskimi normativi Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
  • Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.
  • Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št.524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
  Sprejetje splošnih pogojev

  Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi s splošnimi pogoji, pišite na elektronski naslov lepotaoblike(et)gmail.com. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času. Če tudi potem ne boste zadovoljni s splošnimi pogoji poslovanja, vas prosim, da prenehate uporabljati spletno mesto lepotaoblike.si.

  I. Avtorske pravice v zvezi s to spletno stranjo

  Vse pravice na tej spletni strani so last podjetja Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p. in so pridržane. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Lidije Verčkovnik je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem, snemanjem, zajemanjem zaslona, javnim interaktivnim dostopom ali hranitvijo v elektronski obliki.

  Na spletni strani so uporabljena avtorska dela podjetja, razen če ni drugače navedeno, ali kadar so uporabljeni materiali s platform, ki spadajo v anglosaksonsko jurisdikcijo, za katere velja tamkajšnja zakonodaja, kjer navedba avtorja ni potrebna. Na spletni strani so tako lahko brez navedbe avtorstva uporabljeni materiali, kot so: fotografije, videi, grafike, pisave in podobni materiali s spletnih platform Unsplah, Pexels, Google in podobnih.

  Grafično oblikovanje

  • Moralne in stvarne avtorske pravice grafičnega oblikovanja, ki je predmete pogodbe z naročnikom, nastanejo z nastankom dela in pripadajo avtorici Lidiji Verčkovnik.
  • Materialne avtorske pravice grafičnega oblikovanja, ki je predmete pogodbe z naročnikom, pripadajo naročniku. Uporaba materialnih avtorskih pravic se natančneje opredeli za vsako naročilo posebej s pogodbo, kadar je to potrebno. Pravica do predelave ne spada v splošno pogodbo o delu, ampak je zanjo potreben poseben dogovor.
  • Kadar naročnik naroči oblikovanje logotipa ali podobnega dela, in ima naročnik že sam pripravljeno skico za to delo, pripadajo avtorske pravice za skico naročniku, avtorske pravice za oblikovano delo pa oblikovalki Lidiji Verčkovnik.
  • Avtorske pravice za uporabljene materiale, ki niso predmet naročila, kot so fotografije, pisave, slike, grafike in logotipi tretjih oseb, so last njihovih avtorjev. Naročnik se s trenutkom naročila, za kar se šteje podpisana pogodba oz. elektronska, dogovorjena ali podpisana potrditev ponudbe, zaveže, da prevzema odgovornost za vse materiale, ki jih za potrebe izvedbe naročila poda oblikovalki Lidiji Verčkovnik. Lidija Verčkovnik ne odgovarjam za morebitno kršenje avtorskih pravic tretjih oseb, ki jih za delo priskrbi naročnik.

  Tečaji in delavnice

  • Tečaji, delavnice, webinarji, spletna predavanja, predavanja so avtorsko delo podjetja Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p. in jih je prepovedano kopirati, snemati, zajemati z zaslona, ali na drug način reproducirati ali distribuirati. To je grobo kršenje zakona o avtorskih pravicah in oseba, in v tem primeru oseba izgubi pravico do dostopa do že kupljenih tečajev.
  • Z nakupom dostopa do on-line tečaja pridobi pravico za ogled tečaja samo naročnik, ki je tečaj plačal ter njegov en najožji sorodnik v skupnem gospodinjstvu. Ta pravica ni prenosljiva na druge osebe izven skupnega gospodinjstva. Ta pravica ni prenosljiva niti na druge osebe v istem podjetju. Ponudnik bo v primeru kršenja te pravice nemudoma ukinil dostop do tečaja, saj gre v tem primeru za grobo kršenje pogodbe.

  II. Pogosta vprašanja v zvezi z avtorskim pravom

  Povzeto po http://www.uil-sipo.si/uil/dodatno/koristni-viri/pogosta-vprasanja/avtorska-pravica/

  Kaj so avtorska dela?

  Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene, na primer:

  • govorjena dela, kot so govori, pridige, predavanja;
  • pisana dela, kot so leposlovna dela, članki, priročniki, študije in računalniški programi;
  • glasbena dela z besedilom ali brez besedila;
  • gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela;
  • koreografska in pantomimska dela;
  • fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju;
  • avdiovizualna dela;
  • likovna dela, kot so slike, grafike in kipi;
  • arhitekturna dela, kot so skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture;
  • dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja;
  • kartografska dela;
  • predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave).

  Kaj ni varovano kot avtorsko delo?

  Kot avtorsko delo niso varovani:

  • ideje, načela, odkritja;
  • uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja;
  • ljudske književne in umetniške stvaritve.

  Kdo velja za avtorja?

  Avtor je fizična oseba, ki je delo ustvarila. Avtor je praviloma tisti, čigar ime, psevdonim ali znak je na običajen način naveden na izvirniku ali pri objavi dela.

  Kaj je izkoriščanje avtorskega dela?

  Kot produkt človekovega duha je avtorsko delo nematerialna dobrina, ki pa jo je možno z določenimi postopki reproducirati v telesni obliki (izdelava kopij) oziroma netelesni obliki (priobčitev javnosti) ali predelati v novo avtorsko delo (prevod, adaptacija), čemur pravimo izkoriščanje avtorskega dela.

  Kaj je avtorska pravica?

  Avtorska pravica je skupen izraz za številna upravičenja, ki avtorju zagotavljajo uresničevanje premoženjskih (materialnih) in osebnih (moralnih) interesov v zvezi z izkoriščanjem avtorskega dela. Delimo jih na materialne avtorske pravice, moralne avtorske pravice in druge pravice avtorja.

  Kaj so materialne avtorske pravice?

  Materialne avtorske pravice dajejo avtorju monopol nad posameznimi oblikami izkoriščanja avtorskega dela (pravica do reprodukcije, pravica do javnega izvajanja itd.). Avtor bo svoje materialne interese uresničil tako, da bo sam izkoriščal svoje delo ob izključitvi vseh drugih, ali da bo dopustil izkoriščanje svojega dela komu drugemu proti plačilu.

  V zadnjem času se materialne avtorske pravice ne nanašajo več zgolj na izkoriščanje avtorskega dela, ampak tudi na določene oblike razpolaganja s primerki avtorskega dela (pravica distribuiranja, pravic dajanja v najem).

  Kaj so moralne avtorske pravice?

  Moralne avtorske pravice predstavljajo duhovno vez med avtorjem in njegovim delom. Moralne avtorske pravice zagotavljajo avtorju uresničevanje moralnih interesov v zvezi z njegovim delom, tudi če je pravico do izkoriščanja dela prenesel na drugo osebo.

  S pomočjo moralnih avtorskih pravic bo avtor lahko zahteval, da se na vsakem primerku avtorskega dela ali ob vsaki javni priobčitvi avtorskega dela navede njegovo ime, se uprl skazitvi ali okrnitvi svojega dela itd.

  Kaj so druge pravice avtorja?

  Poleg materialnih avtorskih pravic obstajajo še premoženjska upravičenja, ki niso monopolne narave, temveč avtorju zagotavljajo zgolj denarno nadomestilo (sledna pravica, pravica javnega posojanja) ali kak drug premoženjski interes (pravica dostopa).

  Kako postane avtorsko delo varovano?

  Avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve dela, zato ni potreben noben postopek, da bi bilo delo avtorskopravno varovano. Primer: ko pisatelj napiše roman, je njegovo delo že varovano in ima na njem avtorsko pravico. Avtorska pravica traja za avtorjevega življenja in 70 let po njegovi smrti.

  Kaj so sorodne pravice?

  Sorodne pravice so pravice fizičnih ali pravnih oseb, ki s svojim prispevkom omogočajo, da so avtorska dela dostopna širši javnosti. Imetniki sorodnih pravic so izvajalci, proizvajalci fonogramov (zgoščenk, magnetofonskih kaset itd.), filmski producenti, RTV organizacije, založniki in izdelovalci podatkovnih baz. Sorodna pravica traja praviloma 50 let od njenega nastanka.

  Kako se pridobi pravica do uporabe avtorskih del?

  Pravica do uporabe (izkoriščanja) avtorskih del se praviloma pridobi z avtorsko pogodbo, sklenjeno neposredno z avtorjem ali z ustrezno kolektivno organizacijo avtorjev, ki zastopa avtorje določene vrste avtorskih del.

  Kdaj je uporaba avtorskih del prosta?

  Zakon dopušča izjeme, ko je uporaba avtorskih del prosta (npr. za potrebe obveščanja javnosti, za potrebe pouka idr.), to je brez avtorjevega dovoljenja in brez plačila honorarja avtorju. Prosto je tudi reproduciranje (kopiranje, presnemavanje) avtorskih del v največ treh primerkih za privatno uporabo fizičnih oseb ali za lastno uporabo znotraj nekaterih javnih ustanov (arhivi, knjižnice, šole).

  Avtorsko delo se lahko koristi v uporabo tudi, ko od smrti nosilca vatorske pravice mine 70 let. Vendar pa to ne velja za avtorsko pravico npr. fotografa, ki je to delo fotografiral in le-ta še živi. V praksi to pomeni, da lahko na primer fotografijo slike Sejalec uporabimo le, če smo sami avtor fotografije ali če je sama fotografija avtorske pravice prosta (bodisi je od smrti fotografa minilo 70 let, bodisi je fotograf dovolil uporabo njegove fotografije).

  Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP-UPB) je dostopen na spletni strani http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4148.

  • 11. januar 2016
  • 24. april 2018
  • 21. april 2020,
  • 18. september 2020,
  • 8. februar 2021,
  • 11. maj 2021,
  • 10. avgust 2021.

  Splošni pogoji se redno posodabljajo, datumi posodobitev so navedeni v razdelku Datumi posodobitev Splošnih pogojev. Posodobitve se občasno izvedejo tudi brez navedbe datuma, in sicer takrat, kadar gre za vsebinsko nepomembne spremembe, kot so lektorski ali oblikovni popravki. Za vašo čim boljšo izkušnjo uporabe spletnega mesta priporočamo redno pregledovanje Splošnih pogojev.